strona w budowie

Przepraszamy za niedogodności. Zapraszamy niebawem.

Fundacja Darmowy Prawnik z/s w Warszawie jest wpisana do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000433630.