Dzień dobry!

W Fundacji Darmowy Prawnik codziennie bezpłatnie wspieramy konsumentów w sprawach sądowych przeciwko instytucjom finansowym, a także pomagamy osobom poszkodowanym przestępstwem kradzieży danych osobowych.

10.000

Tyle udzieliliśmy bezpłatnych porad prawnych konsumentom.

6.500

Liczba postępowań sądowych, w których zorganizowaliśmy i sfinansowaliśmy pomoc prawną.

8

Od tylu lat pomagamy konsumentom i dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem z zakresu prawa.

O Fundacji:

Celem fundacji jest bezpośrednia pomoc prawna, a także podejmowanie, prowadzenie i popieranie wszelkich inicjatyw i działań prowadzących do podnoszenia świadomości prawnej obywateli, a w szczególności poprzez udzielanie bezpłatnych porad prawnych, pomoc w pisaniu pism w postępowaniach przedsądowych, sądowych i egzekucyjnych, prowadzenie szkoleń i realizowanie programów podnoszących wiedzę z zakresu prawa, a także wstępowania do postępowań sądowych w sprawach o ochronę praw konsumentów.

Kontakt z Fundacją:

Chcesz skorzystać z bezpłatnej analizy prawnej lub doradztwa? Napisz do nas e-mail:
fundacja@darmowyprawnik.org

lub pocztą:
Fundacja Darmowy Prawnik
biuro interesanta
ul. Popiełuszki 9
22-100 Chełm

Siedziba Fundacji:
ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

Informacja prawna:

Fundacja Darmowy Prawnik z/s w Warszawie jest wpisana do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000433630.